7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Testleri

TEST 1 TEST 2 TEST 3

Soru 1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönü ile ilgilidir?

 
 
 
 

Soru 2. Müşriklerin, Hz. Muhammed (sav.)’in Kabe hakemliğini kabul etmelerinde O’nun hangi özelliği etkili olmamıştır?

 
 
 
 

Soru 3.

“De ki: Ben size,‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’Size,‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bir özelliği değildir?

 
 
 
 

Soru 4. Hz. Muhammed (sav.)’in gençlik yıllarında “Erdemliler Topluluğuna” katılması daha çok hangi yönüyle ilgilidir?

 
 
 
 

Soru 5.

“Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Hadis-i şerif)

Bu hadiste verilen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’in farklı bir yönüne değinmektedir?

 
 
 
 

Soru 7.

“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf suresi, 9. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 

Soru 8. Hz.Muhammed (sav.) için kullanılan “resul” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir?

 
 
 
 

Soru 10.

Peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren elçilerdir.

Peygamberlerin bu görevleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’in peygamberliği ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 

Soru 12.

Roma İmparatoru Kayzer, Peygamberimizden kendisini ve halkını İslam’a davet eden bir mektup aldığında, o sırada ülkesinde ticaret için bulunan Ebu Süfyan’ı çağırmış ve:

– “Siz peygamberlik iddiasından önce Muhammed’in hiç yalan söylediğini gördünüz mü?” Ebu Süfyan, Muhammed’in hiç yalan söylemediğini Kayzer’e söyleyince Kayzer,

-“Sana onun hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Sen de söylemediğini ifade ettin. Eğer o, Allah’a karşı yalan konuşmuş olsaydı eminim ki insanlara yalan söylemekten de hiç sakınmazdı,” der.

Bu bilgilerden çıkartılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.