7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam Düşüncesinde Yorumlar Testleri

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4

Soru 1.

Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam’ı tebliğ ederken izlediği yöntemlerden biri değildir?

 
 
 
 

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 

Soru 4.

Peygamberimiz “Cennete gitmek için ne yapmalıyım?” diye soran birine, “Namaz kıl.” derken aynı soruyu soran bir başkasına da “Anne ve babana iyilik et.” demiş- tir. (Müslim,İman,14)

Buna göre Peygamberimizin aynı soruya iki farklı cevap vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 5. Peygamberimiz hayattayken var olan dini hayatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in vefatından sonra yaşanan olaylardan biri değildir?

 
 
 
 

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi dDin anlayışı evrenseldirin ve din anlayışı arasındaki başlıca farklardan biri değildir?

 
 
 
 

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan bilginler üzerinde etkisi en az olan faktördür?

 
 
 
 

Soru 10.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de toplumsal değişimdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu gerçeğe uygun olmayan bir değerlendirmedir?

 
 
 
 

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 

Soru 12. Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam Düşüncesinde Yorumlar testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.