7. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket Testleri

TEST 1 TEST 2 TEST 3

Soru 1.

Hande F, E ve N olarak adlandırdığı üç farklı katı cismin ağırlıklarını ve yere temas eden yüzey alanlarını ölçüp aşağıdaki grafikte göstermiştir.

I. Katı basınçları E > F şeklindedir.

II. En küçük katı basıncını N cismi oluşturur.

III. Katı basınçları sıralaması F = E > N şeklindedir.

Cisimlerin yere uyguladıkları katı basınçları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

Soru 2.

Aşağıdaki şekilde B noktasındaki açık hava basıncı 72cmHg olarak ölçülmüştür.

I. A noktasındaki açık hava basıncı 74cmHg olarak ölçülebilir.

II. C noktasındaki açık hava basıncı 70cmHg olarak ölçülebilir.

III. Açık hava basınçları sıralaması C > B > A şeklindedir.

Buna göre A, B ve C noktalarında oluşan açık hava basınçları hakkında yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? (Deniz seviyesinde açık hava basıncı 76cmHg’dir)

 
 
 
 

Soru 3.

Açık hava basıncı ile ilgili şu ifadeler verilmiştir:

I. Atmosfer basıncı olarak da adlandırılır.

II. Termometreyle ölçülür.

III. Deniz seviyesinde en düşük değerdedir.

Buna göre verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 

Soru 4.

Günlük hayatta karşılaştığımız basınç örneklerinin, çeşitleriyle eşleştirilmesi aşağıda verilmiştir.

Bu tabloya göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

Soru 5.

Katı basıncının günlük hayatta karşılaşılan örnekleriyle ilgili öğrenciler şu ifadelerde bulunmuştur:

Ahmet : Traktörlerin arka tekerleklerinin büyük olması basıncı azaltmaya yöneliktir.

Mehmet : Futbolcuların krampon giymeleri basıncı artırmak içindir.

Ayşe : Araç lastiklerine zincir takılması, basıncı azaltmaya yöneliktir.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği ifadeler doğrudur?

 
 
 
 

Soru 6.

Aşağıdaki K kabındaki suyun tamamı önce L kabına, daha sonrada buradan alınıp M kabına boşaltılıyor.

Buna göre, kap tabanlarında oluşan su basınçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? (Kapların bölmeleri özdeştir.)

 
 
 
 

Soru 7.

Su dolu kabın K, L ve M noktalarından açılan deliklerinden su fışkırma mesafeleri şekilde gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?

 
 
 
 

Soru 8.

Bir öğrenci katı cisimlerin yüzeye uyguladığı basıncın cismin ağırlığına bağlı olup olmadığını deneyerek keşfetmek istiyor.

Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için yukarıda verilen deney düzeneklerinden hangi ikisini kullanmalıdır? (Bloklar özdeştir)

 
 
 
 

Soru 9.

İçlerinde su ve zeytinyağı bulunan şekildeki kaplara aynı anda özdeş delikler açılacaktır.

Sıvı basıncının sıvının cinsine ve sıvının derinliğine bağlı olduğunu göstermek için hangi kaplar beraber seçilip gözlemlenmelidir?

 
 
 
 

7. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.