7. Sınıf Fen Bilimleri Saf Maddeler Testleri

TEST 1 TEST 2

Soru 1.

Açıklamalar

• Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir.

• Farklı tür atomlar içeren saf maddedir.

• Proton sayısı elektron sayısına eşit atomdur.

Kavramlar

* Bileşik

* Nötr

* Element

* İyon

Verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

 
 
 
 

Soru 2.

 
 
 
 

Soru 3.

• Saf maddedir.

• Farklı ki atomlu molekülleri bulunur.

Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 

Soru 4.

I. Element sembolleri tüm dünyada ortaktır.

II. Atomik ya da molekül yapıda olabilirler.

III. Atomik ve molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir.

Verilen bilgilerden hangileri elementler için doğrudur?

 
 
 
 

Soru 5.

 
 
 
 

Soru 6.

 
 
 
 

Soru 7.

Şemada yer alan elementlerin sembollerini takip eden bir öğrenci, doğru çıkışa hangi numaradan ulaşmıştır?

 
 
 
 

Soru 8.

 
 
 
 

Soru 9.

 
 
 
 

Soru 10.

 
 
 
 

Soru 11.

 
 
 
 

Soru 12.

 
 
 
 

7. Sınıf Fen Bilimleri Saf Maddeler testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.