7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat Testleri

TEST 1 TEST 2

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamasındaki amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

Soru 2.

Âdem’den bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyve yedirdi

Her gün beni tepesinde götürdü

Benim sâdık yârim kara topraktır

Aşık Veysel’in aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemle durduğu söylenebilir?

 
 
 
 

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının görevleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

Soru 4.

Osmanlı Devleti’nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye kâtipler gönderilirdi. Kâtipler toprağı, elde edilen geliri ve toprağı işleyen nüfusunu kaydederlerdi. Ardından arazi, gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Has, zeamet, tımar olarak adlandırılan bu araziler; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

Soru 5.

Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı ……….. dayanıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da üretim büyük ölçüde …… sağlanıyordu.

Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 

Soru 6.

İlk Çağ’da Frigyalılar, yetiştirdikleri at ve katırlarla ün yaptılar. Tiftik adı verilen keçi kılından yaptıkları dokumaları ve Tapates adlı halı ve kilimleri satarak önemli gelir elde ettiler.

Yukarıda bahsedilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 7.

 
 
 
 

Soru 8.

Sosyal Bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nde toprak sistemini araştıran Mehmet, arkadaşlarına şu bilgileri vermiştir. Bu sistem sayesinde;

• Devlet bütçesine önemli katkı sağlanmıştır.

• Toprak üretimi denetim altına alınmıştır.

• Merkezi ordu güçlenmiştir.

Mehmet’in hakkında bilgi verdiği sistem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

Soru 9. Tarih boyunca devletler verimli topraklara sahip olabilmek için pek çok mücadeleler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması

 
 
 
 

Soru 10.

Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan bir yük getirmemiştir.

Bu hizmetlerin giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanmıştır?

 
 
 
 

Soru 11.

Gübreleme

• Makineleşme

• Tohum ıslahı

• Bilinçli çiftçiler

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi tarihteki önemli ticaret yollarından biri değildir?

 
 
 
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.