9. Sınıf Kimya Atom ve Periyodik Sistem 7 Testleri

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6

Soru 1.

Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının arttığı yönde,

I. Atom çapı

II. İyonlaşma enerjisi

III. Elektronegatiflik

özelliklerinden hangileri azalır?

 
 
 
 
 

Soru 2.

Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için,

• Aynı periyotta bulunurlar.

• Y’nin atom çapı en büyüktür.

• Z’nin I. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor.

Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması,

I.       Y < X < Z

II.     Y < Z < X

III.   Z <  Y <  X

verilenlerden hangilerindeki gibi olabilir?

 
 
 
 
 

Soru 3.

 
 
 
 
 

Soru 4.

Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 5.

Periyodik sistemdeki elementlerle ilgili bazı kavramların tanımlaması aşağıda verilmiştir.

I. Bir arada bulunan komşu aynı cins iki element atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır.

II. Bir bileşikteki atomun bağ elektronlarını çekme gücünü ifade eder.

III. Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron aldığındaki enerji değişimidir.

Buna göre, bu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
 

Soru 6.

Periyodik sistemde aynı grup elementleri ile ilgili,

I. Proton sayısı en büyük olanın iyonlaşma enerjisi en küçüktür.

II. Kimyasal özellikleri benzerdir.

III. Atom yarıçapı en büyük olanın elektron ilgisi en büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 7.

Periyodik tabloda I ve II yönleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 8.

Elektron ilgisi ile ilgili;

I. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir.

II. Aynı periyotta elektron ilgisi en fazla olan element 7A grubunda bulunur.

III. Elektron ilgisi büyük olan elementin elektronegatifliği de genellikle büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 9.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 10.

Buna göre,

I. Z’nin I. iyonlaşma enerjisi, Y’nin I. iyonlaşma enerjisinden büyüktür.

II. Temel halde yörüngesi en fazla olan T’dir.

III. X ve Y metal, Z ve T ametaldir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 11.

Periyodik sistemin 2. periyot elementleri yukarıda verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 12.

X ve Y elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri grup ve periyot olarak bilinmektedir.

Buna göre X ve Y elementlerinin;

I. I. iyonlaşma enerjileri

II. Nötron sayıları

III. Proton sayıları

niceliklerinden hangilerinin karşılaştırılması yapılamaz?

 
 
 
 
 

9. Sınıf Kimya Atom ve Periyodik Sistem 7 testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.