9. Sınıf Kimya Kimya Bilimi Testleri

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4

Soru 1.

Simya ile ilgili;

I. Sınama – yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir.

II. Çalışmaları teorik temellere dayanır.

III. Sistematik bilgi birikimi içermez.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 2.

Aşağıda verilen simyacıların, yaptıkları çalışmalarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1. İbn-i Sina                   a. Damıtma yöntemi

2. Johan Becher           b. Terazi kullanımı

3. Cabir bin Hayyan    c. Flojiston kuramı

4. El–Razi                     d. Tıp bilimi

5. Van Helmant           e. Çiçek ve su çiçeği hastalığı

 
 
 
 
 

Soru 3.

• Kimya bilimi ile uğraşanlar maddelerin yapısı ve özellikleri hakkında ilişki kurarak araştırmalarına yön vermiştir.

• Damıtma yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır.

• Simyacıların amaçlarından biriside ölümsüzlük iksirini bulmaktır.

• Seramik ve cam üretimi, plastiğin işlenmesi simyadan kimyaya aktarılan bulgulardandır.

• Aristo’ya göre madde ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur.

Verilen ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?

 
 
 
 
 

Soru 4.

Aşağıda verilen elementlerden hangisi simyacılar tarafından kullanılan elementlerden biri değildir?

 
 
 
 
 

Soru 5.

Yukarıdaki işlemlerden hangileri simya dönemine ait değildir?

 
 
 
 
 

Soru 6.

Aşağıda verilen ifadelere doğru veya yanlış olarak cevap verildiğinde hangi rakama ulaşılır?

 
 
 
 
 

Soru 7.

I. Tuz                      V. Elektroliz

II. Plastik             VI. Göz taşı

III. Alaşım          VII. Cam

IV. Şap               VIII. Boyar maddeler

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi simyanın kimyaya katkılarındandır?

 
 
 
 
 

Soru 8.

Simya dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 9.

Filojiston, Simya, A. Lavoisier, Damıtma,

Van Helmont Etil alkol eldesinde …………………… yöntemi kullanılır. ……………bir bilim dalı değildir.

Modern kimyanın kurucusu ………………. dır.

Yanma olayı, yanıcı madde ve yanıcı olmayan ……………. dan oluşur.

Yukarıda verilen boşluklar uygun kelimelerle doldurulduğunda hangi kelime açıkta kalır?

 
 
 
 
 

Soru 10.

I. Ölümsüzlük iksirini bulmak

II. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek

III. Olayları teorik temellere dayandırmak

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri simya ve kimyacıların ortak hedefleri arasında yer alır?

 
 
 
 
 

Soru 11.

Simya döneminde birçok buluş günlük yaşamda kolaylıklar sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait değildir?

 
 
 
 
 

Soru 12.

I. Nitrik asit

II. Sülfürik asit

III. Altın suyu

Cabir Bin Hayyan yukarıda verilen maddelerden hangilerini bulmuştur?

 
 
 
 
 

9. Sınıf Kimya Kimya Bilimi testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.