9. Sınıf Kimya Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Testleri

TEST 1 TEST 2

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisinde maddenin kimyasal türü yanlış verilmiştir?

 
 
 
 
 

Soru 2.

• İyonik bağ

• Hidrojen bağı

• Kovalent bağ

• Metalik bağ

• London kuvvetleri

Yukarıda verilen bağ türlerinden kaç tanesinde güçlü etkileşim vardır?

 
 
 
 
 

Soru 3.

Yukarıdakilerden hangilerinin kimyasal türü moleküldür?

 
 
 
 
 

Soru 4.

Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramların açıklaması verilmiştir.

Buna göre hangi kavramın açıklaması yanlış yapılmıştır?

 

 
 
 
 
 

Soru 5.

Zayıf etkileşimlerle ilgili;

I. Fiziksel bağ ya da moleküller arası etkileşimler de denir.

II. Zayıf etkileşimler sonucu maddenin kimliği değişmez.

III. İki kimyasal tür arasındaki zayıf etkileşimleri yenmek için en az 40 kj/mol enerji vermek gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 6.

Aşağıda verilen etkileşimlerden hangisi en güçlü etkileşim türüdür?

 
 
 
 
 

Soru 7.

Aşağıda bazı değişimler ve bu değişimler sırasında alınan veya verilen enerji değerleri verilmiştir.

Buna göre hangi değişim güçlü etkileşimdir?

 
 
 
 
 

Soru 8.

Yukarıda H O2 bileşiğinin içerdiği iki tür bağ gösterilmiştir.

Buna göre;

I. 2 ile gösterilen fiziksel bağdır.

II. 1 ile gösterilen kimyasal bağdır.

III. 2 ile gösterilen bağ, 1 ile gösterilen bağdan daha güçlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 9.

Yukarıdaki kuvvetlerden hangileri zayıf etkileşimdir?

 
 
 
 
 

Soru 10.

İyon, kimyasal türleri ile ilgili,

I. Pozitif yüklü olanlara katyon denir.

II. Çok atomlu olanlarına kök denir.

III. Negatif yüklü iyonlarda elektron sayısı proton sayısından fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 11.

 
 
 
 
 

Soru 12.

Kimyasal türler ve türler arası etkileşimlerle ilgili,

I. Kimyasal türler arasında çekim kuvvetleri oluştuğunda enerji açığa çıkar.

II. Güçlü etkileşimlerdeki enerji değişimi, zayıf etkileşimlerden genellikle daha fazladır.

III. Güçlü etkileşimlerde genellikle yeni kimyasal türler oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

9. Sınıf Kimya Kimyasal Türler Arası Etkileşimler testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.